28. oktober 2011

Aktivendržavljan.si

Aktiven državljan: Slovenija po meri mladih ni običajna konferenca, kjer bi obiskovalcem izza govorniškega pulta govorci predstavljali dolgočasne ekspozeje ob katerih bi zazehali tudi največji družboslovci tega planeta, občasno pa celo govorci sami. To bo konferenca, s pomočjo katere bodo udeleženci domov odnesli precej praktične napotke in nove ideje, s pomočjo teoretičnega dela pa tudi kritičen vpogled v koncepte priljubljenega pojma aktivnega državljanstva.

Kaj sploh je aktivno državljanstvo? Udeležba na volitvah? Metanje kocke v parlament? Spremljanje dnevnih novic o dnevnem političnem dogajanju? Poznavanje postopka razpisa predčasnih volitev? Kakšna je sploh Slovenija po meri mladih?

Iskali bomo odgovore na ogromno različnih vprašanj in najverjetneje marsikaterega tudi zastavili. Izvedeli bomo, zakaj slovenska mladina ni družbenopolitično apatična, zakaj je neaktivnost želja kapitala in korporacij, zakaj smo mladi v prednosti, ki je večkrat ne znamo izkoristiti in zakaj mora biti državljanstvo glagol in ne samostalnik. Praktično bomo preizkusili nekatere ideje in prijeme – kako uporabiti nove medije za vpliv na politične akterje, kako opolnomočiti mlade za udeležbo v političnih procesih ter kako mlade aktivirati, da bodo aktivno sodelovali v mladinskih organizacijah.

Zdi se torej, da bomo na tej konferenci reševali svet. Mogoče ga res ne bomo rešili, bo pa to zagotovo majhen in uspešen korak za vsakega udeleženca v boju za boljšo prihodnost.

Vse študente, mladinske delavce in druge aktiviste vabimo k prijavi na konferenco Aktiven državljan: Slovenija po meri mladih, ki bo v četrtek, 10. novembra 2011 v Mariboru (študentski prireditveni center ŠTUK). Aktivni državljani bomo vse od 9.30 do 15.50, dogodek pa poteka v sklopu projekta Aktivendrzavljan.si, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport. Častni pokrovitelj konference je župan mestne občine Maribor Franc Kangler.

Prijavnica

Podroben spored

Opis predavanj & delavnic

19. oktober 2011

Prvi Zaposlitveni torek navdušil mlade

Včeraj, 18. 10. 2011, se je odvil prvi v seriji Zaposlitvenih torkov. Skupni projekt Zavoda Nefiks in ŠOU v Ljubljani je namenjen mladim, ki se soočajo z iskanjem zaposlitve v času, ko je trg dela zasičen s konkurenco. Projekt Zaposlitveni torek je nastal na primeru dobre prakse Podjetni petek in iz želje po povezovanju mladih in delodajalcev. Zaposlitveni torek stvari zastavlja še širše – mlade pripelje v nevladne organizacije, javni sektor, privatni sektor …

Za prvi Zaposlitveni torek sta vrata odprli kar dve instituciji – Center za razvoj e-upravljanja v jugovzhodni Evropi (CeGD), ki deluje kot institucija javno-zasebnega partnerstva ter nevladna organizacija Inštitut za elektronsko participacijo (INePA). Obe se ukvarjata z e-državljanstvom, mladi pa so pri njih spoznali ključne kadre, delovne procese in se naučili, kako pripraviti prijavo na razpis. Direktor Zavoda INePA Simon Delakorda je na koncu na podlagi izmišljenega razpisa za delo, pripravljenega prav za to priložnost, z udeleženci izvedel tudi simulacijo zaposlitvenega razgovora.

Predstavniki Zavoda INePA in CeGD so o odločitvi za sodelovanju pri projektu Zaposlitveni torek povedali: »Projekt Zaposlitveni torek se nam zdi odlična priložnost, da se mladim iskalcem zaposlitve približa trg dela, saj vemo, da jim na izobraževalnih institucijah tega ne nudijo v zadostni meri. Mladi so slabo seznanjeni z možnostmi dela, ki se skrivajo tudi v drugih sferah družbenega delovanja, ne samo v gospodarstvu in javni upravi. Tako smo se odločili, da jim pobližje predstavimo naši instituciji s področja informacijske družbe, e-uprave in e-demokracije, ki sta povezani z delovanjem nevladnega sektorja in vpeti v projektno delo v Sloveniji in tujini. Želimo, da bi iskalci zaposlitve razmišljali širše in bolj inovativno ter si tako sami znali vzpostaviti delovne pozicije.«

Obe instituciji in tudi organizatorji so bili navdušeni nad odzivom, ki ga je Zaposlitveni torek izzval pri mladih. Prosta mesta so bila zapolnjena izjemno hitro, kar kaže na resnično nujnost tovrstnih projektov. To potrjujejo tudi motivacijska pisma udeležencev, ki se skoraj po pravilu soočajo z velikimi težavami pri pridobivanju zaposlitve. Udeleženka Manca pravi, da se je na zaposlitveni torek prijavila, ker je želela podrobneje spoznati vse vidike zaposlitvene pismenosti in kaj izboljšati, ko išče zaposlitev: »Projekt kot tak se mi zdi za mlade koristen in uporaben,tako za študente, kot tudi za diplomante, ki že iščejo zaposlitev. Pridobila sem veliko novih in uporabnih informacij s strani delodajalcev, spoznala nove ljudi in se odločila odpreti e-Nefiks.«

Zaposlitveni torek je način povezovanja motiviranih perspektivnih mladih kadrov - študentov in uspešnih organizacij. Je edinstvena priložnost za mlade, saj jim ponuja vpogled v organizacijo in spoznavanje ključnih zakonitosti prijave na delovno mesto. Sodelavci Zavoda Nefiks in ŠOU v Ljubljani v novembru 2011 pripravljajo še tri Zaposlitvene torke. Mladi bodo tako spoznali še gospodarstvo, razvojno agencijo in javno upravo.