24. september 2011

Postali član mreže nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost ZOTKS

Inštitut za elektronsko participacijo postal član mreže nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost ZOTKS

Cilj mreže je okrepiti znanstveni in raziskovalni segment NVO sektorja do te mere, da bodo organizacije še bolj učinkovito izvajale sedanje dejavnosti, se vključevale v strateška odločanja o pomenu, ciljih in smeri razvoja NVO na področju, se povezovale z drugimi NVO ter njihove dobre prakse prenesle v svoje okolje in tako skrbele za lastni obstoj. Nosilec mreže je Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS, http://www.mreza.zotks.si).

16. september 2011

INePA pod LUPO

Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) se je včeraj udeležil bazarja 10. vseslovenskega festivala nevladnih organizacij LUPA.
Festival je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter zahvali organizacijam za njihov prispevek k blaginji. Bazar pa je celodnevni dogodek festivala nevladnih organizacij LUPA, na katerem se je ob pestrem zabavno-kulturnem programu predstavilo več kot 150 slovenskih NVO.
Na eni izmed stojnic je INePA pod lupo postavila predstavitev projekta Puzzled by Policy (PbyP, http://www.puzzledbypolicy.eu/), pri katerem kot mednarodni partner sodeluje v 7. okvirnem programu EU.
Cilj projekta je vzpostaviti trajnostno spletno rešitev/storitev, ki bo prispevala k zmanjšanju odtujenosti državljanov v odnosu do oblikovanja migracijske politike na ravni EU. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo nastopa kot vodilni partner delovnega sklopa št. 4 – Pilot Implementation, ki se nanaša na koordinacijo implementacije in promocije spletne aplikacije PbyP ter procesov e-participacije na področju migracijskih politik v štirih pilotnih državah Grčija, Italija, Madžarska in Španija.

8. september 2011

VABILO - Moč ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije


V sredo, 5. oktobra 2011, bo ob 15.00 uri v Mestnem muzeju v Ljubljani potekala strokovna razprava z naslovom "Moč ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije".
Pod sloganom Prispevamo k razvoju demokracije z družbeno inovativno uporabo interneta bo razprava namenjena premisleku o aktualnih izzivih politične demokracije z vidika krize demokratičnih procesov in institucij, transformacijske moči civilne družbe ter praksam elektronskega sodelovanja in vključevanja državljanov. Razprava bo sledila naslednjim vprašanjem:
1. Ali lahko spletne tehnologije aktivirajo in ozavestijo državljana ter tako pripomorejo k rešitvi krize demokracije oz. izboljševanju kakovosti življenja?
2. Kako lahko spletne tehnologije okrepijo moč civilno-družbenih gibanj, ki si prizadevajo za vstop na politično prizorišče?
3. Katere sistemske spremembe so potrebne, da bodo lahko vladne in parlamentarne institucije v celoti izkoristile demokratične možnosti spletnih tehnologij?
4. Kateri so dobri primeri elektronske participacije v civilni družbi in odločevalskih institucijah?
Na dogodku bodo kot vabljeni razpravljalci sodelovali:
  • mag. Blaž Golob, direktor Centra za razvoj e-upravljanja v jugovzhodni Evropi
  • Goran Forbici, direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
  • Zoran Mihajlović, direktor Studia 12, elektronskega in TV medija
  • izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič, Fakulteta za družbene vede, UL
  • Manja Toplak, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
Razpravo bo povezoval Samo Trtnik, novinar Večera.
Dogodek bo potekal ob 4. obletnici delovanja Inštituta za elektronsko participacijo. Po strokovni razpravi bo sledilo neformalno druženje ob prigrizku.
Prosim za potrditev udeležbe na elektronski naslov mateja.delakorda@inepa.si .
Vljudno vabljeni!
Lepo prosimo za posredovanje vabila vsem morebitnim zainteresiranim, za katere menite, da bi jih zanimala udeležba na strokovnem omizju.

1. september 2011

Nova spletna stran Inštituta za elektronsko participacijo

Vabimo vas k ogledu prenovljenih spletnih strani Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo, ki so namenjene predstavitvi organizacije in vsebin na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti z družbeno inovativno rabo interneta.

Na spletnih straneh so dostopne informacije o organiziranosti, delovanju, omreženosti in dosežkih inštituta kot tudi poslovna poročila in prisotnost v medijih. Del vsebin je prilagojen ciljnim javnostim organizacije.

Preglednica projektov, knjižnica strokovnega znanja, predstavitve konceptov in spletne povezave omogočajo aktualen vpogled v stanje in razvoj elektronske demokracije v Evropski uniji ter izpostavljajo nekatere uspešne primere elektronske participacije.

Pri postavitvi spletnih strani smo vključili tudi značilnosti spletnih socialnih omrežij kot so Facebook, Twitter in spletni dnevnik.

Z novimi spletnimi stranmi želimo nadgraditi navezovanje novih projektnih partnerstev ter okrepiti  prepoznavnost, vidnost in preglednost delovanja Inštituta za elektronsko participacijo kot ene vodilnih nevladnih organizacij na področju e-participacije in e-demokracije v Evropski uniji.

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)