07. november 2011

Testing Puzzled by Policy Widget

Inštitut za elektronsko participacijo sodeluje na evropskem projektu Puzzled by Policy (Puzzled by Policy), katerega cilj je vzpostaviti inovativno in trajno spletno rešitev/storitev, ki bo prispevala k zmanjšanju odtujenost državljanov v procesih oblikovanja migracijske politike na ravni EU.

Del spletne rešitve predstavlja programski vtičnik (ang. Widget), ki bo omogočal prikazovanje elektronskega vprašalnika o stališčih uporabnikov svetovnega spleta o različnih vprašanjih migracijskih politik na spletnih straneh in družabnih omrežjih.

Končna verzija programskega vtičnika bo prikazovala grafično sliko rezultatov vprašalnika in usmerjala sodelujoče v moderirana spletna posvetovanja v štirih državah Grčija, Italija in Madžarska in Španija.

Programski vtičnik je razvil partner na projektu Cyntelix Corporation BV.

28. oktober 2011

Aktivendržavljan.si

Aktiven državljan: Slovenija po meri mladih ni običajna konferenca, kjer bi obiskovalcem izza govorniškega pulta govorci predstavljali dolgočasne ekspozeje ob katerih bi zazehali tudi največji družboslovci tega planeta, občasno pa celo govorci sami. To bo konferenca, s pomočjo katere bodo udeleženci domov odnesli precej praktične napotke in nove ideje, s pomočjo teoretičnega dela pa tudi kritičen vpogled v koncepte priljubljenega pojma aktivnega državljanstva.

Kaj sploh je aktivno državljanstvo? Udeležba na volitvah? Metanje kocke v parlament? Spremljanje dnevnih novic o dnevnem političnem dogajanju? Poznavanje postopka razpisa predčasnih volitev? Kakšna je sploh Slovenija po meri mladih?

Iskali bomo odgovore na ogromno različnih vprašanj in najverjetneje marsikaterega tudi zastavili. Izvedeli bomo, zakaj slovenska mladina ni družbenopolitično apatična, zakaj je neaktivnost želja kapitala in korporacij, zakaj smo mladi v prednosti, ki je večkrat ne znamo izkoristiti in zakaj mora biti državljanstvo glagol in ne samostalnik. Praktično bomo preizkusili nekatere ideje in prijeme – kako uporabiti nove medije za vpliv na politične akterje, kako opolnomočiti mlade za udeležbo v političnih procesih ter kako mlade aktivirati, da bodo aktivno sodelovali v mladinskih organizacijah.

Zdi se torej, da bomo na tej konferenci reševali svet. Mogoče ga res ne bomo rešili, bo pa to zagotovo majhen in uspešen korak za vsakega udeleženca v boju za boljšo prihodnost.

Vse študente, mladinske delavce in druge aktiviste vabimo k prijavi na konferenco Aktiven državljan: Slovenija po meri mladih, ki bo v četrtek, 10. novembra 2011 v Mariboru (študentski prireditveni center ŠTUK). Aktivni državljani bomo vse od 9.30 do 15.50, dogodek pa poteka v sklopu projekta Aktivendrzavljan.si, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport. Častni pokrovitelj konference je župan mestne občine Maribor Franc Kangler.

Prijavnica

Podroben spored

Opis predavanj & delavnic

19. oktober 2011

Prvi Zaposlitveni torek navdušil mlade

Včeraj, 18. 10. 2011, se je odvil prvi v seriji Zaposlitvenih torkov. Skupni projekt Zavoda Nefiks in ŠOU v Ljubljani je namenjen mladim, ki se soočajo z iskanjem zaposlitve v času, ko je trg dela zasičen s konkurenco. Projekt Zaposlitveni torek je nastal na primeru dobre prakse Podjetni petek in iz želje po povezovanju mladih in delodajalcev. Zaposlitveni torek stvari zastavlja še širše – mlade pripelje v nevladne organizacije, javni sektor, privatni sektor …

Za prvi Zaposlitveni torek sta vrata odprli kar dve instituciji – Center za razvoj e-upravljanja v jugovzhodni Evropi (CeGD), ki deluje kot institucija javno-zasebnega partnerstva ter nevladna organizacija Inštitut za elektronsko participacijo (INePA). Obe se ukvarjata z e-državljanstvom, mladi pa so pri njih spoznali ključne kadre, delovne procese in se naučili, kako pripraviti prijavo na razpis. Direktor Zavoda INePA Simon Delakorda je na koncu na podlagi izmišljenega razpisa za delo, pripravljenega prav za to priložnost, z udeleženci izvedel tudi simulacijo zaposlitvenega razgovora.

Predstavniki Zavoda INePA in CeGD so o odločitvi za sodelovanju pri projektu Zaposlitveni torek povedali: »Projekt Zaposlitveni torek se nam zdi odlična priložnost, da se mladim iskalcem zaposlitve približa trg dela, saj vemo, da jim na izobraževalnih institucijah tega ne nudijo v zadostni meri. Mladi so slabo seznanjeni z možnostmi dela, ki se skrivajo tudi v drugih sferah družbenega delovanja, ne samo v gospodarstvu in javni upravi. Tako smo se odločili, da jim pobližje predstavimo naši instituciji s področja informacijske družbe, e-uprave in e-demokracije, ki sta povezani z delovanjem nevladnega sektorja in vpeti v projektno delo v Sloveniji in tujini. Želimo, da bi iskalci zaposlitve razmišljali širše in bolj inovativno ter si tako sami znali vzpostaviti delovne pozicije.«

Obe instituciji in tudi organizatorji so bili navdušeni nad odzivom, ki ga je Zaposlitveni torek izzval pri mladih. Prosta mesta so bila zapolnjena izjemno hitro, kar kaže na resnično nujnost tovrstnih projektov. To potrjujejo tudi motivacijska pisma udeležencev, ki se skoraj po pravilu soočajo z velikimi težavami pri pridobivanju zaposlitve. Udeleženka Manca pravi, da se je na zaposlitveni torek prijavila, ker je želela podrobneje spoznati vse vidike zaposlitvene pismenosti in kaj izboljšati, ko išče zaposlitev: »Projekt kot tak se mi zdi za mlade koristen in uporaben,tako za študente, kot tudi za diplomante, ki že iščejo zaposlitev. Pridobila sem veliko novih in uporabnih informacij s strani delodajalcev, spoznala nove ljudi in se odločila odpreti e-Nefiks.«

Zaposlitveni torek je način povezovanja motiviranih perspektivnih mladih kadrov - študentov in uspešnih organizacij. Je edinstvena priložnost za mlade, saj jim ponuja vpogled v organizacijo in spoznavanje ključnih zakonitosti prijave na delovno mesto. Sodelavci Zavoda Nefiks in ŠOU v Ljubljani v novembru 2011 pripravljajo še tri Zaposlitvene torke. Mladi bodo tako spoznali še gospodarstvo, razvojno agencijo in javno upravo.

24. september 2011

Postali član mreže nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost ZOTKS

Inštitut za elektronsko participacijo postal član mreže nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost ZOTKS

Cilj mreže je okrepiti znanstveni in raziskovalni segment NVO sektorja do te mere, da bodo organizacije še bolj učinkovito izvajale sedanje dejavnosti, se vključevale v strateška odločanja o pomenu, ciljih in smeri razvoja NVO na področju, se povezovale z drugimi NVO ter njihove dobre prakse prenesle v svoje okolje in tako skrbele za lastni obstoj. Nosilec mreže je Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS, http://www.mreza.zotks.si).

16. september 2011

INePA pod LUPO

Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) se je včeraj udeležil bazarja 10. vseslovenskega festivala nevladnih organizacij LUPA.
Festival je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter zahvali organizacijam za njihov prispevek k blaginji. Bazar pa je celodnevni dogodek festivala nevladnih organizacij LUPA, na katerem se je ob pestrem zabavno-kulturnem programu predstavilo več kot 150 slovenskih NVO.
Na eni izmed stojnic je INePA pod lupo postavila predstavitev projekta Puzzled by Policy (PbyP, http://www.puzzledbypolicy.eu/), pri katerem kot mednarodni partner sodeluje v 7. okvirnem programu EU.
Cilj projekta je vzpostaviti trajnostno spletno rešitev/storitev, ki bo prispevala k zmanjšanju odtujenosti državljanov v odnosu do oblikovanja migracijske politike na ravni EU. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo nastopa kot vodilni partner delovnega sklopa št. 4 – Pilot Implementation, ki se nanaša na koordinacijo implementacije in promocije spletne aplikacije PbyP ter procesov e-participacije na področju migracijskih politik v štirih pilotnih državah Grčija, Italija, Madžarska in Španija.

08. september 2011

VABILO - Moč ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije


V sredo, 5. oktobra 2011, bo ob 15.00 uri v Mestnem muzeju v Ljubljani potekala strokovna razprava z naslovom "Moč ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije".
Pod sloganom Prispevamo k razvoju demokracije z družbeno inovativno uporabo interneta bo razprava namenjena premisleku o aktualnih izzivih politične demokracije z vidika krize demokratičnih procesov in institucij, transformacijske moči civilne družbe ter praksam elektronskega sodelovanja in vključevanja državljanov. Razprava bo sledila naslednjim vprašanjem:
1. Ali lahko spletne tehnologije aktivirajo in ozavestijo državljana ter tako pripomorejo k rešitvi krize demokracije oz. izboljševanju kakovosti življenja?
2. Kako lahko spletne tehnologije okrepijo moč civilno-družbenih gibanj, ki si prizadevajo za vstop na politično prizorišče?
3. Katere sistemske spremembe so potrebne, da bodo lahko vladne in parlamentarne institucije v celoti izkoristile demokratične možnosti spletnih tehnologij?
4. Kateri so dobri primeri elektronske participacije v civilni družbi in odločevalskih institucijah?
Na dogodku bodo kot vabljeni razpravljalci sodelovali:
  • mag. Blaž Golob, direktor Centra za razvoj e-upravljanja v jugovzhodni Evropi
  • Goran Forbici, direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
  • Zoran Mihajlović, direktor Studia 12, elektronskega in TV medija
  • izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič, Fakulteta za družbene vede, UL
  • Manja Toplak, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
Razpravo bo povezoval Samo Trtnik, novinar Večera.
Dogodek bo potekal ob 4. obletnici delovanja Inštituta za elektronsko participacijo. Po strokovni razpravi bo sledilo neformalno druženje ob prigrizku.
Prosim za potrditev udeležbe na elektronski naslov mateja.delakorda@inepa.si .
Vljudno vabljeni!
Lepo prosimo za posredovanje vabila vsem morebitnim zainteresiranim, za katere menite, da bi jih zanimala udeležba na strokovnem omizju.

01. september 2011

Nova spletna stran Inštituta za elektronsko participacijo

Vabimo vas k ogledu prenovljenih spletnih strani Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo, ki so namenjene predstavitvi organizacije in vsebin na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti z družbeno inovativno rabo interneta.

Na spletnih straneh so dostopne informacije o organiziranosti, delovanju, omreženosti in dosežkih inštituta kot tudi poslovna poročila in prisotnost v medijih. Del vsebin je prilagojen ciljnim javnostim organizacije.

Preglednica projektov, knjižnica strokovnega znanja, predstavitve konceptov in spletne povezave omogočajo aktualen vpogled v stanje in razvoj elektronske demokracije v Evropski uniji ter izpostavljajo nekatere uspešne primere elektronske participacije.

Pri postavitvi spletnih strani smo vključili tudi značilnosti spletnih socialnih omrežij kot so Facebook, Twitter in spletni dnevnik.

Z novimi spletnimi stranmi želimo nadgraditi navezovanje novih projektnih partnerstev ter okrepiti  prepoznavnost, vidnost in preglednost delovanja Inštituta za elektronsko participacijo kot ene vodilnih nevladnih organizacij na področju e-participacije in e-demokracije v Evropski uniji.

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)