7. november 2011

Testing Puzzled by Policy Widget

Inštitut za elektronsko participacijo sodeluje na evropskem projektu Puzzled by Policy (Puzzled by Policy), katerega cilj je vzpostaviti inovativno in trajno spletno rešitev/storitev, ki bo prispevala k zmanjšanju odtujenost državljanov v procesih oblikovanja migracijske politike na ravni EU.

Del spletne rešitve predstavlja programski vtičnik (ang. Widget), ki bo omogočal prikazovanje elektronskega vprašalnika o stališčih uporabnikov svetovnega spleta o različnih vprašanjih migracijskih politik na spletnih straneh in družabnih omrežjih.

Končna verzija programskega vtičnika bo prikazovala grafično sliko rezultatov vprašalnika in usmerjala sodelujoče v moderirana spletna posvetovanja v štirih državah Grčija, Italija in Madžarska in Španija.

Programski vtičnik je razvil partner na projektu Cyntelix Corporation BV.

Ni komentarjev:

Objavite komentar