1. september 2011

Nova spletna stran Inštituta za elektronsko participacijo

Vabimo vas k ogledu prenovljenih spletnih strani Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo, ki so namenjene predstavitvi organizacije in vsebin na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti z družbeno inovativno rabo interneta.

Na spletnih straneh so dostopne informacije o organiziranosti, delovanju, omreženosti in dosežkih inštituta kot tudi poslovna poročila in prisotnost v medijih. Del vsebin je prilagojen ciljnim javnostim organizacije.

Preglednica projektov, knjižnica strokovnega znanja, predstavitve konceptov in spletne povezave omogočajo aktualen vpogled v stanje in razvoj elektronske demokracije v Evropski uniji ter izpostavljajo nekatere uspešne primere elektronske participacije.

Pri postavitvi spletnih strani smo vključili tudi značilnosti spletnih socialnih omrežij kot so Facebook, Twitter in spletni dnevnik.

Z novimi spletnimi stranmi želimo nadgraditi navezovanje novih projektnih partnerstev ter okrepiti  prepoznavnost, vidnost in preglednost delovanja Inštituta za elektronsko participacijo kot ene vodilnih nevladnih organizacij na področju e-participacije in e-demokracije v Evropski uniji.

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)

Ni komentarjev:

Objavite komentar